Luftrening med hjälp av luftvärmepump

Vilka föroreningar kan en luftvärmepump rena?

En luftvärmepump kan fungera som en luftrenare genom att filtrera ut föroreningar ur luften. Luftvärmepumpar kan ta bort en mängd olika föroreningar från luften, inklusive damm, pollen, bakterier, virus, mögel, allergener och rök. Dessutom kan de också ta bort mer skadliga föroreningar som kolmonoxid och kvävedioxid. Genom att cirkulera inomhusluften genom värmepumpen filtreras dessa föroreningar bort och avlägsnas från bostaden.

Hur filtreras föroreningar med hjälp av en luftvärmepump?

Föroreningar dras in i värmepumpen där de fångas upp av filter. Filtren kan vara gjorda av en mängd olika material, som aktivt kol eller zeolit, som absorberar föroreningar och hindrar dem från att passera tillbaka till luften.

Värmepumpar är ett effektivt sätt att ta bort föroreningar från luften eftersom de kan arbeta kontinuerligt och inte kräver kemikalier eller andra förbrukningsvaror. Dessutom kan värmepumpar förses med en rad olika filter för att rikta in sig på specifika föroreningar. Till exempel är filter med aktivt kol särskilt effektiva för att ta bort flyktiga organiska föreningar, medan zeolitfilter kan ta bort skadliga gaser som kvävedioxid och svaveldioxid.

Luftvärmepumpen kan även användas för att filtrera luft i en byggnad. Ett ventilations- eller luftkonditioneringssystem används ofta för att filtrera luften i byggnader och arbetsplatser; detta kan dock vara dyrt och ineffektivt. En alternativ metod som blir allt mer populär är användningen av en luftvärmepump.

Olagligt att installera själv

Tänk på att du måste anlita en kyltekniker för att installera din värmepump. I vissa av Sveriges kommuner måste du även söka tillstånd för att ha en luftvärmepump.

Hur fungerar en luftvärmepump?

Tro det eller ej men utomhusluft som är flera minusgrader innehåller faktiskt värme. Luftvärmepumpar av hög kvalitet kan utvinna energi på temperaturer ner mot 20 minusgrader. Luftvärmepumpen bygger på samma teknik som luftkonditionering, det är även därför som den sommartid just kan användas som luftkonditionering. Pumpen fungerar som ett omvänt kylskåp. Den hämtar energi med hjälp av fläktar från utomhusluften. Luften värmer upp ett köldmedia och värmen överförs till luftbehandlare inomhus.

Luftvärmepump - köptips!

Dessa enkla tips hjälper dig att välja rätt luftvärmepump bland alla modeller som finns att tillgå på marknaden för värmepumpar. 1. Kontrollera hur mycket el luftvärmepumpen förbrukar. 2. Kolla upp hur mycket ljud värmepumpen avger. 3. Vad har luftvärmepumpen för verkningsgrad? 4. Vid vilka temperaturer kan den arbeta?