Luftvärmepump för nordiskt klimat

Hur bra fungerar en luftvärmepump i kallt klimat?

En luftvärmepump utvinner värme från uteluften och överför den till din boyta. Inomhusdelen fördelar sedan värmen i hela byggnaden. En luftvärmepump är en typ av förnybar energiteknik som kan användas för både uppvärmning och kylning av en byggnad. I kalla klimat kan en luftvärmepump fungera bra om den är rätt dimensionerad och installerad av en kvalificerad tekniker.

Luftvärmepumpar är designade för att fungera i kalla väderförhållanden och kan ge effektiv uppvärmning i mycket låga temperaturer. Effektiviteten hos en luftvärmepump minskar dock när temperaturen sjunker. För att en luftvärmepump ska fungera korrekt i ett kallt klimat måste den dimensioneras rätt för de specifika klimatförhållandena.

Vad skiljer en vanlig luftvärmepump från en luftvärmepump för kallt klimat?

En luftvärmepump för kalla klimat är utformad för att fungera i temperaturer så låga som -30°C. En vanlig luftvärmepump fungerar inte bra i temperaturer under fryspunkten.

En luftvärmepump för nordiskt klimat använder en annan typ av köldmedium än en vanlig luftvärmepump. Köldmediet i en luftvärmepump för kallt klimat har en lägre fryspunkt, vilket gör att det absorberar värme från luften även när utetemperaturen är mycket kall.

En luftvärmepump för kallt klimat har också en kraftfullare kompressor än en vanlig luftvärmepump. Kompressorn hjälper till att cirkulera köldmediet och förhindrar att det fryser.

Håller en luftvärmepump för kallt klimat lika länge?

En luftvärmepump är en typ av mekanisk kompressionsvärmepump som utbyter värme mellan ditt hem och uteluften. På vintern tar en luftvärmepump värme från utomhus och överför den inomhus. På sommaren fungerar den omvänt, tar värme från ditt hem och överför den utomhus.

Från början användes luftvärmepumpar mest för luftkonditionering i varma länder, man brukar benämna dessa modeller för ”Europamodeller”. Dessa kan oftast bara producera värmedrift ner till -10°C.

Luftvärmepumpar har dock blivit allt mer populära i kalla klimat som ett sätt att spara på uppvärmningskostnaderna. Men håller en luftvärmepump lika länge i nordiskt klimat?

Svaret verkar vara ja. Många studier har utförts på luftvärmepumpar i kallt klimat, och de har visat att dessa enheter kan hålla i många år utan några större problem. Faktum är att värmepumpar ofta används i kommersiella applikationer där de kan köras i årtionden utan problem.

Olagligt att installera själv

Tänk på att du måste anlita en kyltekniker för att installera din värmepump. I vissa av Sveriges kommuner måste du även söka tillstånd för att ha en luftvärmepump.

Hur fungerar en luftvärmepump?

Tro det eller ej men utomhusluft som är flera minusgrader innehåller faktiskt värme. Luftvärmepumpar av hög kvalitet kan utvinna energi på temperaturer ner mot 20 minusgrader. Luftvärmepumpen bygger på samma teknik som luftkonditionering, det är även därför som den sommartid just kan användas som luftkonditionering. Pumpen fungerar som ett omvänt kylskåp. Den hämtar energi med hjälp av fläktar från utomhusluften. Luften värmer upp ett köldmedia och värmen överförs till luftbehandlare inomhus.

Luftvärmepump - köptips!

Dessa enkla tips hjälper dig att välja rätt luftvärmepump bland alla modeller som finns att tillgå på marknaden för värmepumpar. 1. Kontrollera hur mycket el luftvärmepumpen förbrukar. 2. Kolla upp hur mycket ljud värmepumpen avger. 3. Vad har luftvärmepumpen för verkningsgrad? 4. Vid vilka temperaturer kan den arbeta?