Luftvärmepumpens prestanda

Scop- och Cop-värde för luftvärmepump

Luftvärmepumpar är en typ av mekanisk värmepump som använder luften utanför för att ge värme och kyla till ett hem eller kontor. De är ett mycket effektivt sätt att värma och kyla ett utrymme, och kan användas i både varma och kalla klimat. En av de främsta fördelarna med en luftvärmepump är att de har ett mycket högt scop-värde, vilket innebär att de kan ge en stor mängd värme eller kyla för en given mängd energitillförsel. På samma sätt är cop-värdena för luftvärmepumpar också ganska höga, vilket innebär att de kan omvandla en stor mängd energi från luften till användbar värme eller kyla för ett utrymme. Detta är viktigt eftersom det innebär att luftvärmepumpen blir mer effektiv än andra typer av värme- eller kylsystem. Ju högre siffra, desto bättre.

SEER- och EER-värde för luftvärmepump

Effektiviteten hos en värmepump mäts av dess SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) och dess EER (Energy Efficiency Ratio). SEER mäter hur mycket energi värmepumpen använder för att producera en brittisk termisk enhet (BTU) för uppvärmning eller kylning under en säsong. EER mäter hur mycket energi värmepumpen använder för att producera en BTU kyla under en timme. Generellt sett innebär en högre SEER eller EER en effektivare värmepump.

Köldmedium

Köldmedium är ett ämne som används i luftkonditioneringsapparater och kylskåp för att överföra värme. Det används även i vissa värmepumpar. När köldmediet absorberar värme förvandlas det till en gas. När den avger värme förvandlas den tillbaka till en vätska. En kompressor används för att omvandla köldmediet från en vätska till en gas. Det passerar sedan in i en expansionsventil, där det blir mycket kallt och förvandlas tillbaka till en vätska. Det flytande köldmediet går genom spolarna i din luftkonditionering eller värmepump för att kyla eller värma luften.

Olagligt att installera själv

Tänk på att du måste anlita en kyltekniker för att installera din värmepump. I vissa av Sveriges kommuner måste du även söka tillstånd för att ha en luftvärmepump.

Hur fungerar en luftvärmepump?

Tro det eller ej men utomhusluft som är flera minusgrader innehåller faktiskt värme. Luftvärmepumpar av hög kvalitet kan utvinna energi på temperaturer ner mot 20 minusgrader. Luftvärmepumpen bygger på samma teknik som luftkonditionering, det är även därför som den sommartid just kan användas som luftkonditionering. Pumpen fungerar som ett omvänt kylskåp. Den hämtar energi med hjälp av fläktar från utomhusluften. Luften värmer upp ett köldmedia och värmen överförs till luftbehandlare inomhus.

Luftvärmepump - köptips!

Dessa enkla tips hjälper dig att välja rätt luftvärmepump bland alla modeller som finns att tillgå på marknaden för värmepumpar. 1. Kontrollera hur mycket el luftvärmepumpen förbrukar. 2. Kolla upp hur mycket ljud värmepumpen avger. 3. Vad har luftvärmepumpen för verkningsgrad? 4. Vid vilka temperaturer kan den arbeta?