Så fungerar en luft-luftvärmepump

En luftluftvärmepump fungerar ungefär som ett omvänt kylskåp. Ett kylskåp pumpar värme från insidan och avger den på baksidan. En luftluftvärmepump pumpar istället luft utifrån och avger den inomhus som värme. För varje KWh energi som går avges ungefär två till tre kWh värme.

Till skillnad från en luft/vattenvärmepump där värmen sprids via element, golvvärme och varmvatten så sprids värmen med hjälp av den cirkulerande inomhusluften. Den kan därför inte användas för att värma vatten, däremot kan den reverseras och användas som luftkonditionering.

Fördelar med luft-luftvärmepump

Den största fördelen är minskade energikostnader. Din elanvändning kan minska med 6-10 000 kWh. Den rekommenderas som ett komplement till direktverkande el och för hushåll med inte alltför stor energiförbrukning. Gör en kalkyl baserad på hushållets energiförbrukning och förutsättningar för att avgöra om luftluftvärmepump är det bästa alternativet.

Pumpen hämtar värme direkt ur luften och är relativt lätt att installera. Som nämnts kan den också användas som luftkonditionering. Eftersom värmen sprids genom luftcirkulationen är det ett bra alternativ för personer med öppen planlösning. Här kan du läsa mer ingående om fördelar med luftvärmepump.

Nackdelar med luft-luftvärmepump

Pumpen kan bara hämta värme ur luften vid temperaturer ned till -15 till -20 grader Celsius. Därför kan komplettering behövas, till exempel uppvärmning med el, olja eller pellets eller en braskamin. Den kan inte användas för att värma vatten. Filtret måste rengöras regelbundet och man måste ta hand om det kondensvatten som bildas på utomhusdelen. Pumpen kan också vara bullrig.

Att tänka på vid köp av luftvärmepump

Det finns ett stort utbud av luftluftvärmepumpar och alla är inte anpassade efter svenska förhållanden. Det är därför viktigt att du analyserar ditt hus innan du väljer. Beställ offerter från flera leverantörer. Priset kan ligga på mellan 15 000 och 45 000 kronor och beror bland annat på hur många inomhusdelar du behöver. Den behöver sedan installeras av en certifierad leverantör. På grund av bullernivån måste du i vissa kommuner söka tillstånd.

Olagligt att installera själv

Tänk på att du måste anlita en kyltekniker för att installera din värmepump. I vissa av Sveriges kommuner måste du även söka tillstånd för att ha en luftvärmepump.

Hur fungerar en luftvärmepump?

Tro det eller ej men utomhusluft som är flera minusgrader innehåller faktiskt värme. Luftvärmepumpar av hög kvalitet kan utvinna energi på temperaturer ner mot 20 minusgrader. Luftvärmepumpen bygger på samma teknik som luftkonditionering, det är även därför som den sommartid just kan användas som luftkonditionering. Pumpen fungerar som ett omvänt kylskåp. Den hämtar energi med hjälp av fläktar från utomhusluften. Luften värmer upp ett köldmedia och värmen överförs till luftbehandlare inomhus.

Luftvärmepump - köptips!

Dessa enkla tips hjälper dig att välja rätt luftvärmepump bland alla modeller som finns att tillgå på marknaden för värmepumpar. 1. Kontrollera hur mycket el luftvärmepumpen förbrukar. 2. Kolla upp hur mycket ljud värmepumpen avger. 3. Vad har luftvärmepumpen för verkningsgrad? 4. Vid vilka temperaturer kan den arbeta?