Fördelar luftvärmepump

Den största fördelen med en luftluftvärmepump är minskade energikostnader. Hur mycket du sparar beror dock på olika faktorer, som var i landet du bor, vad du har för planlösning och hur stort uppvärmningsbehov du har. En installatör kan göra en ungefärlig uppskattning av hur stor besparingen blir.

  • Öppen planlösning rekommenderas eftersom värmen sprids genom cirkulationen och luften då kan röra sig fritt. I större hus kan pumpen behöva flera delar, till exempel en på övervåningen och en på undervåningen. Var den är placerad har också betydelse.
  • Det är viktigt att värmen är rätt reglerad. Luftluftvärmepump kan bara användas ned till en viss ute utetempartur, därför behövs en kompletterande värmekälla. Till exempel ska termostaterna på elementen slå på när pumpen inte längre klarar av att upprätthålla inomhustemperaturen.
  • För att undvika att det blir is på förångarbatteriet avfrostas pumpen automatiskt då och då när det är kallare än sju grader. Eftersom det kan bli stora mängder vatten är det viktigt att det leds bort, annars kan det bildas en hög med is under pumpen och husgrunden eller trädgården kan ta skada.
  • Bullret från luftluftvärmepumpen kan upplevas som störande. Undvik att placera innerdelen nära sovrummet och utedelen vid uteplatserna eller nära grannarna. Ljudet kan dock variera mellan olika pumpar, be därför installatören om att få lyssna på hur den låter innan du fattar ett beslut.
  • Be om minst tre offerter från olika leverantörer. I offerten ska allt nödvändig information finnas med, bland annat ekonomiska beräkning och en energikalkyl som uppskattar besparingen i ditt hus. Dessutom ska villkor för leverans, service och garantier framgå tydlig.
  • Sedan 2009 måste VVS-installatören vara certifierad och kunna styrka detta med legitimation. Det räcker inte att företaget är certifierad.
  • Enligt lagen måste luftluftvärmepumpar vara energimärkta med en märkning som är gemensam för EU-länder.

Olagligt att installera själv

Tänk på att du måste anlita en kyltekniker för att installera din värmepump. I vissa av Sveriges kommuner måste du även söka tillstånd för att ha en luftvärmepump.

Hur fungerar en luftvärmepump?

Tro det eller ej men utomhusluft som är flera minusgrader innehåller faktiskt värme. Luftvärmepumpar av hög kvalitet kan utvinna energi på temperaturer ner mot 20 minusgrader. Luftvärmepumpen bygger på samma teknik som luftkonditionering, det är även därför som den sommartid just kan användas som luftkonditionering. Pumpen fungerar som ett omvänt kylskåp. Den hämtar energi med hjälp av fläktar från utomhusluften. Luften värmer upp ett köldmedia och värmen överförs till luftbehandlare inomhus.

Luftvärmepump - köptips!

Dessa enkla tips hjälper dig att välja rätt luftvärmepump bland alla modeller som finns att tillgå på marknaden för värmepumpar. 1. Kontrollera hur mycket el luftvärmepumpen förbrukar. 2. Kolla upp hur mycket ljud värmepumpen avger. 3. Vad har luftvärmepumpen för verkningsgrad? 4. Vid vilka temperaturer kan den arbeta?